วิธีการจัดส่งสินค้า

  1. Q Shopping ใช้ระบบการส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล  จึงทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยสินค้ายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย
  2. Q Shopping จัดส่งสินค้าถึงมือคุณโดยไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใด 
  3. Q Shopping จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 1-3 วัน  หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 3-7 วัน 
  4. Q Shopping ให้คุณตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.qshopping.tv  โดยคลิกที่เมนู “สถานะการสั่งซื้อ”

ช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งสินค้าโดย CJ Logistics

* การจัดส่งสินค้าในวัน จันทร์-ศุกร์ (กรณีสั่งซื้อสินค้าในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งให้ในวันจันทร์)